Webiz 2021 - Prijava
Istovremeno praćenje konferencije sa različitih uređaja nije omogućeno, platformi možete pristupiti sa samo jednog uređaja u jednom trenutku.

Ukoliko želite da pristupite konferenciji putem novog uređaja, neophodno je da se prvo izlogujete na postojećem uređaju.

U slučaju tehničkih problema kontaktirajte nas na: info@webiz.me